Trader Tan Community

Loading...

Trader Tan Community

Register

Economics - Ideas Make Money - Indicator Trading - Money Management - Trading System - 11 สิงหาคม 2023

Correlation ค่าสหสัมพันธ์ของคู่เงิน | Update 2023

เคยสงสัยใหมครับว่า กราฟที่เทรดอยู่นั้น ทำไมถึงมีการวิ่งที่เหมือนอีกคู้เงินหนึ่ง หรือ วิ่งกางตรงกันข้าม ซึ่งเราเรียกว่า Correlation ค่าสหสัมพันธ์ วันนี้เราจะทำความรู้จักและวิธีใช้งาน

Correlation ค่าสหสัมพันธ์ของคู่เงิน คืออะไร ?

correlation ค่าสหสัมพันธ์ในทางการเงินคือความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างสองสิ่ง ในที่นี้คือความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินในตลาด Forex ที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงในเวลาเดียวกันหรือไม่ก็ได้ ค่าสหสัมพันธ์นี้มักจะวัดด้วยตัวเลขที่อยู่ในช่วง -1 ถึง 1:

1.) ค่าสหสัมพันธ์ +1 : หมายถึงคู่สกุลเงินเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน Positive correlation ซึ่งหมายความว่าเมื่อคู่สกุลเงินหนึ่งขึ้นค่าอีกคู่สกุลเงินหนึ่งก็มักจะขึ้นด้วย และเมื่อคู่สกุลเงินหนึ่งลงค่าอีกคู่สกุลเงินหนึ่งก็มักจะลงด้วย

ตัวอย่างเช่น EUR/USD และ GBP/USD อาจมีค่าสหสัมพันธ์(Correlation) +1 หมายความว่าเมื่อ EUR/USD ขึ้น GBP/USD ก็มักจะขึ้นด้วย

2.) ค่าสหสัมพันธ์ -1 : หมายถึงคู่สกุลเงินเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม (Negative correlation)

ซึ่งหมายความว่าเมื่อคู่สกุลเงินหนึ่งขึ้นค่าอีกคู่สกุลเงินหนึ่งก็มักจะลงด้วย และเมื่อคู่สกุลเงินหนึ่งลงค่าอีกคู่สกุลเงินหนึ่งก็มักจะขึ้นด้วย

ตัวอย่างเช่น EUR/USD และ USD/CHF อาจมีค่าสหสัมพันธ์ -1 หมายความว่าเมื่อ EUR/USD ขึ้น USD/CHF ก็มักจะลงด้วย

3.) ค่าสหสัมพันธ์ 0 : หมายถึงคู่สกุลเงินที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน Correlation Coefficient ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินหนึ่งไม่ได้มีผลต่อความเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินอีกคู่

การนำ Correlation ไปใช้ 

โดยรูปแบบ Correlation ที่นิยมใช้ไปคือ การซ้อนทับของเทคนิค เช่น EUR/USD และ GBP/USD วิ่งเหมือนกันและกำลังทดสอบโซนหรือแนวเหมือนกัน 

หรือใช้ Correlation เพื่อดูการเข้าหรือออกของคู้เงิน เช่น ราคาของ USD มีการแข็งค่าขึ้น ทุกคู่เงินจับคู่ของ USD ก็จะวิ่งไปทางเดียวกัน เป็นต้น 

Correlation

เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับค่าสหสัมพันธ์ของคู่เงิน…เป็นอะไรที่น่าสนใจมาก และสามารถใช้งานได้หลอกหลาย 

Read more: Correlation ค่าสหสัมพันธ์ของคู่เงิน | Update 2023

ความสัมพันธ์ในการลงทุน: ความเข้าใจเกี่ยวกับ “Correlation”

การลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดทุนส่วนใหญ่มักจะมีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา และหนึ่งในปัจจัยที่นักลงทุนควรรู้จักคือ “Correlation” หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ต่างๆ ในกลุ่มเดียวกัน หรือ กลุ่มต่างๆ ในพอร์ตการลงทุนของเรา

“Correlation” คือ ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างสินทรัพย์สองตัว ซึ่งจะบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวร่วมกันของสินทรัพย์เหล่านั้น หาก “Correlation” มีค่าเป็น 1 แสดงว่าสินทรัพย์ทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน 100% ในขณะที่ค่า “Correlation” เป็น -1 แสดงว่าสินทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกัน 100%

การทราบถึง “Correlation” จะช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับแผนการลงทุน และเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับพอร์ตของตนเอง ทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ “Correlation” ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ตลาด และทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ต่างๆ ในตลาด

สรุปแล้ว “Correlation” เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพ การทราบถึงความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

Correlation คือความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรสองตัว เราสามารถวัดค่า Correlation โดยใช้ค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ค่า -1 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างสมบูรณ์ ค่า 1 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างสมบูรณ์ และค่า 0 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน

Correlation สามารถใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวได้หลายวิธี เช่น

  • ตัวแปรสองตัวมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่
  • ตัวแปรสองตัวมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามหรือไม่
  • ตัวแปรสองตัวมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นหรือไม่

Correlation สามารถใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวได้ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวแปรหนึ่งเป็นตัวการของตัวแปรอื่นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากพบว่าราคาน้ำมันมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นของสายการบิน นั่นไม่ได้หมายความว่าราคาน้ำมันเป็นตัวการของราคาหุ้นของสายการบิน อาจเป็นเพราะปัจจัยอื่น เช่น เศรษฐกิจโดยรวมเป็นตัวการของทั้งสองอย่าง

Correlation เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สามารถใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า Correlation ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวแปรหนึ่งเป็นตัวการของตัวแปรอื่นหรือไม่

ตอนหน้า เราจะมาเจาะ Correlation ลึกวิธีการใช้งานอย่างละเอียด

สนับสนุนบทความนี้ด้วยการกดติดตามอ่านใน : https://tradertan.co/blog/

Telegram เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการเทรดฟรี :

เรื่องที่น่าสนใจ

Popular

Newest

Features Starter Investor ฟีเจอร์เด็ดในการเข้าทำกำไร

12 กรกฎาคม 2022

What are the barriers to trading? เหตุผลอะไรที่ทำให้เราเทรดแย่ ถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆ

14 เมษายน 2023

Joe โจ ลูกอีสาน Successful traders in Thailand

1 มิถุนายน 2023

Big Win 💸 คืออะไร และ แนวทางที่ทำให้เกิด Big Win🙌

8 มิถุนายน 2023

FCD บัญชีฝากเงินธนาคารไทยในสกุลเงินต่างชาติ

16 มิถุนายน 2023

Features Starter Investor ฟีเจอร์เด็ดในการเข้าทำกำไร

12 กรกฎาคม 2022

Divergence: สัญญาณกลับตัวที่แม่นยำในมือคุณ

18 มิถุนายน 2024

Counter Trend Trading | เทคนิคการเทรดสวนเทรนด์ดีอย่างไร ทำไมคนนิยมใช้

14 มิถุนายน 2024

Fibonacci fans : เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทรงพลัง

13 มิถุนายน 2024

Pyramid Trading การบริหารความเสี่ยงด้วยกลยุทธิ์พีรามิด

7 มิถุนายน 2024

Fair Value Gap (FVG): ช่องว่างราคาที่ดึงดูดเม็ดเงินในตลาด

3 มิถุนายน 2024
Skip to content