Trader Tan Community

Loading...

Trader Tan Community

Register

Knowledge - Ideas Make Money - Indicator Trading - Money Management - 17 สิงหาคม 2023

Correlation ค่าสหสัมพันธ์ของคู่เงิน EP.2 วิธีใช้งาน 

หลังจากที่เราได้แนะนำ Correlation ค่าสหสัมพันธ์ของคู่เงิน ไปในตอนที่แล้ว วันนี้ จะมาลุ้ยใช้งาน Correlation พร้อมกันๆ ว่ามีวิธีการยังงัย และ การใช้งาน

วิธีการใช้งาน correlation ค่าความสัมพันธ์ บน myfxbook  ฟรี

ให้เราเข้าไปที่ myfxbook หลังจากนั้น  เลือก market แล้วเลือก Correlation 

โดยจะข้อมูลให้กรอบอยู่ 3 ช่องนั้นคือ 

1.) Find currencies with correlation lower than : คู่เงินที่มีความสัมพันธ์ต่ำกว่าตามที่เรากำหนด หรือพูดง่ายๆ คือ กราฟที่วิ่งตรงกันข้าม เมือเรากรอบแล้ว ค่าจะเป็นสีแดงในตาราง 

2.) Find currencies with correlation higher than : คู่เงินที่มีความสัมพันธ์ ต่ำกว่าตามที่เรากำหนด หรือกราฟที่วิ่งเหมือนกันมาที่สุด โดยค่าสีจะเป็นสีเขียว 

3.) Timeframe : คือ กรอบเวลาที่ใช้ในการแสดงความสมพันธ์ 

การใช้งาน

1.) ใช้เพื่อกรองคู่เงินเพื่อไม่เข้าคู่เงินที่การวิ่งคล้ายกันๆ 

2.) เพื่อหาจุดซ้อนทับของแนวรับแนวต้านหากคู่เงินนั้นมีจุดแนวรับแนวต้านที่เหมือนกันก็จะเพิ่มนัยยะสำคัยของแนวรับแนวต้านั้น 

เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับค่าสหสัมพันธ์ของคู่เงิน  สามารถน้ำไปปรับใช้ในการเรื่องคู่เงินในการเทรดได้อย่างดีเยี่ยม 

Read more: Correlation ค่าสหสัมพันธ์ของคู่เงิน EP.2 วิธีใช้งาน 

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ (correlation) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุน โดยความสัมพันธ์คือการวัดความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร ความสัมพันธ์สามารถเป็นได้ทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบ ความสัมพันธ์เชิงบวกหมายความว่าเมื่อตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้น ตัวแปรอื่นก็มักจะเพิ่มขึ้นด้วย ความสัมพันธ์เชิงลบหมายความว่าเมื่อตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้น ตัวแปรอื่นก็มักจะลดลงด้วย

บทความนี้อธิบายว่าความสัมพันธ์สามารถวัดได้หลายวิธี แต่วิธีที่พบบ่อยที่สุดคือการใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีช่วงตั้งแต่ -1 ถึง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ใกล้กับ 1 บ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมาก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ใกล้กับ 0 บ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันมากนัก

บทความนี้อธิบายว่าความสัมพันธ์สามารถใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและเพื่อทำนายอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น หากเราพบว่าราคาหุ้นของบริษัท A สัมพันธ์กับราคาหุ้นของบริษัท B อย่างมีนัยสำคัญ เราสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำนายราคาหุ้นของบริษัท A ได้ เมื่อราคาหุ้นของบริษัท B เพิ่มขึ้น ราคาหุ้นของบริษัท A ก็มักจะเพิ่มขึ้นด้วย ในทางกลับกัน เมื่อราคาหุ้นของบริษัท B ลดลง ราคาหุ้นของบริษัท A ก็มักจะลดลงด้วย

อย่างไรก็ตาม บทความนี้ยังอธิบายว่าความสัมพันธ์ไม่สามารถใช้เพื่อรับประกันอนาคตได้ ความสัมพันธ์เป็นเพียงเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่ออธิบายข้อมูลและเพื่อทำนายอนาคตเท่านั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ได้เสมอ

โดยรวมแล้ว ฉันคิดว่าบทความนี้อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุมและเข้าใจง่าย บทความนี้ยังให้ตัวอย่างที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีใช้ความสัมพันธ์ในการทำนายอนาคต

นอกจากนี้ ฉันยังอยากจะเสริมว่าความสัมพันธ์เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งที่นักลงทุนสามารถใช้เพื่อตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควรใช้เครื่องมืออื่นๆ ร่วมกับความสัมพันธ์ เช่น การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อตัดสินใจลงทุนที่ถูกต้อง

สนับสนุนบทความนี้ด้วยการกดติดตามอ่านใน : https://tradertan.co/blog/

Telegram เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการเทรดฟรี :

เรื่องที่น่าสนใจ

Popular

Newest

Features Starter Investor ฟีเจอร์เด็ดในการเข้าทำกำไร

12 กรกฎาคม 2022

What are the barriers to trading? เหตุผลอะไรที่ทำให้เราเทรดแย่ ถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆ

14 เมษายน 2023

Joe โจ ลูกอีสาน Successful traders in Thailand

1 มิถุนายน 2023

Big Win 💸 คืออะไร และ แนวทางที่ทำให้เกิด Big Win🙌

8 มิถุนายน 2023

FCD บัญชีฝากเงินธนาคารไทยในสกุลเงินต่างชาติ

16 มิถุนายน 2023

Features Starter Investor ฟีเจอร์เด็ดในการเข้าทำกำไร

12 กรกฎาคม 2022

Divergence: สัญญาณกลับตัวที่แม่นยำในมือคุณ

18 มิถุนายน 2024

Counter Trend Trading | เทคนิคการเทรดสวนเทรนด์ดีอย่างไร ทำไมคนนิยมใช้

14 มิถุนายน 2024

Fibonacci fans : เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทรงพลัง

13 มิถุนายน 2024

Pyramid Trading การบริหารความเสี่ยงด้วยกลยุทธิ์พีรามิด

7 มิถุนายน 2024

Fair Value Gap (FVG): ช่องว่างราคาที่ดึงดูดเม็ดเงินในตลาด

3 มิถุนายน 2024
Skip to content