รูปแบบการเข้าซื้อขาย📊Conservative Entry คืออะไร ข้อดี และข้อเสีย

หลังจากที่เราแนะนำรูปแบบ Aggressive Entry จากตอนที่แล้ว วันนี้จะมาต่อกัน ด้วย รูปแบบ Conservative Entry คืออะไร ข้อดี และข้อเสีย